Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

 • Specialist arbeidsrecht en ontslagrecht

 • Voor werkgevers en werknemers

 • Hulp bij ontslag en arbeidsconflict

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: direct juridisch advies bij arbeidsconflict en ontslag

advocaat arbeidsrecht amsterdamAdvocaat arbeidsrecht Amsterdam

De advocaat arbeidsrecht in Amsterdam van WS Advocaten is specialist in arbeidszaken. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van alle recente ontwikkelingen over arbeidsconflict en ontslag. Sinds 1997 geven de advocaten van de sectie arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies, zowel aan werkgevers, werknemers, bestuurders als ondernemingsraden.

* naar advocaat werkgever

* naar advocaat werknemer

Juridisch advies en procedures in arbeidsrecht en ontslagrecht

Onze arbeidsrecht advocaten zijn specialist in alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder:

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: juridisch advies bij ontslag

Onze ervaren advocaten geven juridisch advies over alle ontslagkwesties, waarbij we ook bemiddelen en onderhandelen. Daarnaast procederen wij over arbeidszaken bij rechtbank Amsterdam en andere rechtbanken (kantonrechters) in Nederland, bijvoorbeeld in geval van:

Ontslag op staande voet

Opzegging op staande voet is de meest vergaande disciplinaire maatregel in het ontslagrecht, bijvoorbeeld wegens een misdrijf tijdens werktijd of herhaalde weigering om te werken. Vandaar dat het aan veel regels is gebonden. Het gaat hier om ernstige gevallen zoals fraude, diefstal of geweld op het werk. Onze juristen arbeidsrecht adviseren u over de kansen en risico’s bij een ontslag op staande voet. Als ervaren advocaten in Amsterdam kunnen wij een ontslag ook voorbereiden, niet alleen door een goed ontslag dossier op te bouwen, maar ook door u te adviseren over de juiste stappen bij opzegging op staande voet. Uiteraard voeren wij ook verweer in ontslagkwesties.

Advocaat voor ontbinding arbeidscontract door kantonrechter

Als een voortzetting van de arbeidsovereenkomst geen optie is dan kan een werkgever zich wenden tot de kantonrechter om het arbeidscontract te laten ontbinden. De rechter maakt dan een einde aan het dienstverband. Als ontslagrecht advocaat weten wij als geen ander waar de rechter in de praktijk op let, daardoor kunnen wij uw kansen op succes in een ontslagzaak aanzienlijk vergroten.

De kantonrechter kan ontslag geven (ontbinden) in de volgende gevallen:

 • disfunctioneren (niet geschikt zijn voor de functie);
 • regelmatige ziekte waardoor de bedrijfsvoering in gevaar komt;
 • (ernstig) verwijtbaar handelen;
 • weigering om te werken wegens gewetensbezwaar;
 • een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie (niet meer samen door een deur kunnen);
 • overige redenen (voor speciale gevallen zoals directeuren en voetbaltrainers);
 • per 1 januari 202 bestaat de mogelijkheid om bepaalde ontslaggronden bij elkaar op te tellen als voortzetting van het arbeidscontract onmogelijk is. 

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft jarenlange ervaring in het procederen over ontslag bij de kantonrechter, tevens treden wij op in hoger beroep in arbeidszaken bij het gerechtshof. Wij hebben goede contacten met een gespecialiseerde cassatieadvocaat. 

Ontslagvergunning UWV 

Als het UWV een vergunning om te ontslaan afgeeft mag de werkgever het arbeidscontract beëindigen door opzegging. Dan moet hij echter de opzegtermijn in acht nemen. Dat kan bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid)
 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen, zoals boventalligheid
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting of verval van functie.

advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: contact

 

 

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor  juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag.  +31 (0)20 – 522 1999

ontslag en ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding 

Onze jurist arbeidsrecht adviseert en procedeert over ontslagvergoedingen, bijvoorbeeld als de kantonrechter of het UWV de arbeidsovereenkomst beëindigt. Er zijn bij ontslag twee soorten ontslagvergoeding mogelijk; de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Transitievergoeding

Op een transitievergoeding heeft een werknemer recht, tenzij hij bij ontslag ernstig verwijtbaar handelt. Onze arbeidsrecht advocaten berekenen voor u de transitievergoeding en onderhandelen over de beste ontslagdeal. Ook een gedeeltelijke transitievergoeding is mogelijk (bijvoorbeeld bij deeltijdontslag).

Billijke vergoeding

De kantonrechter kan de werkgever een billijke vergoeding opleggen als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Dat moet gaan om extreme gevallen zoals een onterecht gegeven ontslag op staande voet. Deze schadevergoeding moet de werknemer schadeloos stellen voor de nadelige gevolgen van ontslag. 

Extra vergoeding

Per 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid dat de kantonrechter een arbeidscontract ontbindt wegens verschillende opgetelde ontslaggronden, die apart gezien onvoldoende zouden zijn voor ontslag, maar samen wel voldoende zijn. In dat geval mag de kantonrechter een werkgever een extra vergoeding opleggen, ter hoogte van maximaal 50 procent van de transitievergoeding.

Advocaat in Amsterdam voor vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

advocaat arbeidsrecht amsterdamVeel geschillen en arbeidsconflicten eindigen in een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst of beëindigingsregeling). Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam hebben wij ruime ervaring met minnelijk ontslag. Daarom stellen wij niet alleen vaststellingsovereenkomsten op, maar ook onderhandelen wij bij een ontslagregeling over:

 • zowel de noodzaak als de risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • de einddatum van het arbeidscontract
 • opzegtermijn en recht op WW
 • geheimhouding en het concurrentiebeding of relatiebeding)
 • vrijstelling van werk en openstaande vakantiedagen
 • (hoogte van de) ontslagvergoeding
 • vergoeding van advocaatkosten
 • ontslag en ziekte.

Vraag onze jurist ontslagrecht in Amsterdam tijdig om juridisch advies en bijstand voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent. Meestal vergoedt de werkgever de kosten van ons juridisch advies.

Kort geding of voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen kan de advocaat arbeidsrecht voor u een kort geding (voorlopige voorziening) bij de kantonrechter aanspannen, bijvoorbeeld bij:

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam: juridisch advies en procedures

advocaat arbeidsrecht amsterdamOnze jurist arbeidsrecht kan uw rechtspositie in arbeidszaken versterken. Procedures kunt u daarmee niet alleen voorkomen, maar ook komt u beter voorbereid op een zitting als het er op aankomt. Met een zinnig dossier en duidelijke argumenten, zodat u bij de rechter niet voor verrassingen komt te staan.

Onze advocaten kunnen u ook in praktisch opzicht helpen met het:

 • controleren en opstellen van arbeidscontracten, ziekteprotocollen en gedragsregels 
 • opbouwen van een goed (ontslag)dossier.

Rechtszaken van onze advocaat arbeidsrecht 

Wij zijn als arbeidsjurist gespecialiseerd in ontslag en daarom staan wij onze cliënten dagelijks bij in ontslagzaken. En dat met succes. Ter illustratie een aantal door rechtspraak.nl gepubliceerde arbeidszaken waarin onze ontslag advocaat mr. Snijders in Amsterdam cliënten met succes heeft bijgestaan:

Ter illustratie een aantal gepubliceerde arbeidszaken waarin cliënten zijn bijgestaan door onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam mr. P.Chr. Snijders.

Contact met gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdamOnze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven u graag juridisch advies over arbeidsconflicten en ontslag. U krijgt bij ons een gespecialiseerde en ervaren advocaat arbeidsrecht aan de lijn. Een (spoed) afspraak op ons kantoor is bovendien op korte termijn mogelijk.

Parkeren vlak bij ons advocatenkantoor is geen probleem, tevens zijn wij per openbaar vervoer (bus, tram en metro) uitstekend bereikbaar.

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam