Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam. Gespecialiseerde rechtshulp voor werkgever en werknemer bij ontslag en arbeidsconflict.

Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Specialist arbeidsrecht en ontslagrecht

voor werkgevers en werknemers

Hulp bij ontslag en arbeidsconflict

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: direct juridisch advies bij arbeidsconflict en ontslag

advocaat arbeidsrecht amsterdamAdvocaat arbeidsrecht Amsterdam

Elke advocaat arbeidsrecht in Amsterdam van WS Advocaten is specialist in arbeidszaken. Als advocaat arbeidsrecht zijn wij op de hoogte van alle recente ontwikkelingen. Sinds 1997 geven de advocaten van onze sectie arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies, zowel aan werkgevers, werknemers, bestuurders als ondernemingsraden.

* naar advocaat werkgever

* naar advocaat werknemer

Juridisch advies en procedures in arbeidsrecht en ontslagrecht

Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam zijn specialist in bijvoorbeeld:

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: juridisch advies bij ontslag

Onze ervaren advocaten geven juridisch advies over ontslagkwesties, waarbij we ook bemiddelen en onderhandelen. Daarnaast procederen wij over arbeidszaken bij rechtbank Amsterdam en alle rechtbanken (kantonrechters) in Nederland, bijvoorbeeld bij:

Ontslag op staande voet

Opzegging op staande voet is de meest extreme maatregel in het ontslagrecht, bijvoorbeeld bij een misdrijf tijdens werktijd of herhaalde weigering om te werken. Onze juristen arbeidsrecht adviseren u over de kansen en risico’s bij ontslag op staande voet. Als ervaren advocaten in Amsterdam kunnen wij een ontslag ook voorbereiden, niet allen door een goed ontslag dossier op te bouwen, maar ook door u te adviseren over de juiste stappen bij ontslag.

Advocaat voor ontbinding arbeidscontract 

Als een vervolg van de arbeidsovereenkomst geen optie is dan kan een werkgever zich wenden tot de kantonrechter om het arbeidscontract te ontbinden. Omdat wij als ervaren ontslagrecht advocaat in Amsterdam weten waar de rechtbank in de praktijk op let, kunnen wij uw kansen op succes in een ontslagzaak vergroten.

De kantonrechter kan ontslag geven (ontbinding) bij:

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft veel ervaring in het procederen over ontslag, tevens in hoger beroep in arbeidszaken bij het gerechtshof.

Ontslagvergunning UWV 

Als het UWV een vergunning om te ontslaan afgeeft mag de werkgever het arbeidscontract beëindigen. Dan moet hij echter de opzegtermijn in acht nemen. Dat kan bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziekte)
 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen, zoals boventalligheid
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting of verval van functie.

advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: contact

 

 

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor  juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag.  +31 (0)20 – 522 1999

ontslag en ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding 

Onze jurist in Amsterdam adviseert en procedeert over ontslagvergoedingen, bijvoorbeeld als de kantonrechter of het UWV de arbeidsovereenkomst beëindigt. Wij kennen bij ontslag twee soorten ontslagvergoeding; de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Transitievergoeding

Op een transitievergoeding heeft een werknemer na twee jaar werken recht, tenzij hij ernstig verwijtbaar handelt. Onze arbeidsrecht advocaten berekenen voor u de transitievergoeding en onderhandelen over een goede ontslagdeal. Ook een gedeeltelijke transitievergoeding is mogelijk.

Billijke vergoeding

De kantonrechter kan een billijke vergoeding opleggen mits er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever. Dit is een schadevergoeding en die moet de werknemer schadeloos stellen voor alle nadelige gevolgen van ontslag. Hiervoor is het in de eerste plaats nodig dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft opgesteld, bijvoorbeeld door een ontslag op staande voet zonder geldige reden. 

Advocaat in Amsterdam voor vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

advocaat arbeidsrecht amsterdamVeel geschillen en arbeidsconflicten eindigen met met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst of beëindigingsregeling). Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam hebben wij de nodige ervaring met minnelijk ontslag. Daarom stellen wij niet alleen vaststellingsovereenkomsten op, maar ook onderhandelen wij bij een ontslagregeling over:

 • zowel de noodzaak als de risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • de einddatum van het arbeidscontract
 • opzegtermijn en recht op WW
 • geheimhouding en het concurrentiebeding)
 • vrijstelling van werk
 • (hoogte van de) ontslagvergoeding
 • ontslag en ziekte.

Vraag onze jurist ontslagrecht in Amsterdam tijdig om juridisch advies en bijstand bij een vaststellingsovereenkomst.

Kort geding 

In spoedeisende gevallen kan de advocaat arbeidsrecht voor u een kort geding bij de kantonrechter (in Amsterdam of elders) aanspannen, bijvoorbeeld bij:

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam: juridisch advies en procedures

advocaat arbeidsrecht amsterdamOnze jurist arbeidsrecht kan uw positie versterken. Procedures kunt u daarmee niet alleen voorkomen, maar ook komt u goed voorbereid op een zitting als het er op aankomt. Bijvoorbeeld met een goed dossier en duidelijke argumenten.

Onze advocaten kunnen u ook in praktisch helpen met het:

 • controleren en opstellen van arbeidscontracten
 • opbouwen van een goed (ontslag)dossier.

Rechtszaken van onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Wij zijn als arbeidsjurist gespecialiseerd in ontslag en daarom staan wij onze clienten regelmatig bij in ontslagzaken. En dat doen wij met succes. Ter illustratie een aantal arbeidszaken waarin onze ontslag advocaat in Amsterdam cliënten heeft bijgestaan bij de kantonrechter en het gerechtshof, zoals:

Contact met gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdamNeem contact op met onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam voor juridisch advies over zowel arbeidsconflicten als ontslag. U krijgt bij ons een gespecialiseerde advocaat aan de lijn. Een afspraak op ons kantoor is bovendien op korte termijn mogelijk.

Parkeren vlak bij ons advocatenkantoor is bijna altijd mogelijk, tevens zijn wij per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.

 

Meer over arbeidsrecht

https://www.advocaatarbeidsrechtamsterdam.online

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam