Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam

WS Advocaten Amsterdam: advocaat arbeidsrecht en ontslag voor werkgevers en werknemers

Direct hulp bij ontslag

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam WS Advocaten

Het team van advocaat arbeidsrecht Amsterdam geeft direct juridisch advies bij ontslag en arbeidsconflict

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam is specialist in ontslagzaken en arbeidsgeschillen. WS Advocaten is op de hoogte van alle juridische ontwikkelingen op het gebied van arbeidszaken. Wij geven arbeidsrechtelijk advies aan werkgevers, werknemers, bestuurders en ondernemingsraden.

Advocaten voor juridisch advies over ontslag en arbeidsrecht

Advocatenkantoor WS Advocaten is gevestigd in Amsterdam. Wij zijn gespecialiseerd in:

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam: specialisten bij ontslag

Ontslagen? Bel ons voor hulp bij ontslag: 020-522 1999  

Ontslag, bijvoorbeeld op staande voet, is ingrijpend. U raakt uw baan kwijt en krijgt geen WW-uitkering van het UWV. Het team van gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten weet alles van ontslag af. Onze juristen helpen u met uw rechten en plichten bij ontslag:

 • ontslag op staande voet aanvechten (bij een dringende ontslagreden, bijvoorbeeld diefstal of werkweigering);
 • ontbinding (ontslag bij de kantonrechter om een persoonlijke reden zoals slecht functioneren of verstoorde arbeidsverhouding);
 • opzegging bij UWV (ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte);
 • ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

Hulp van een advocatenkantoor in Amsterdam bij het aanvechten van ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de uiterste disciplinaire maatregel in het ontslagrecht. U bent meteen uw baan kwijt zonder opzegtermijn. Dat kan niet zomaar. Laat u daarom bijstaan door een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht. Opzegging mag alleen bij ernstige gevallen: zoals bij

 • fraude,
 • verduistering,
 • diefstal 
 • geweld op het werk.

Op staande voet ontslagen? Schakel een deskundige arbeidsrecht in

Onze experts controleren of u rechtsgeldig bent ontslagen en of u wellicht toch recht heeft op een ontslagvergoeding of een WW uitkering.

Vaak is een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Onze ontslagadvocaten in Amsterdam starten dan een procedure waarin we het ontslag aanvechten (vernietigen). Wij eisen voor u achterstallig loon of een billijke schadevergoeding bij de rechter. Vaak kunnen wij ontslag voor u in overleg of na een protestbrief terugdraaien. Of voor u onderhandelen en een gunstig compromis (vaststellingsovereenkomst). Daardoor krijgt u alsnog uw salaris en recht op een WW-uitkering.

Naar de rechter in Amsterdam: ontbinding arbeidscontract om persoonlijke redenen

Stel dat er sprake is van verwijtbaar gedrag. Of disfunctioneren, een verbetertraject, een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever kan aan de kantonrechter vragen om u te ontslaan door het contract te ontbinden. Dat mag alleen op bepaalde ontslaggronden èn met een goed ontslagdossier. De rechter beslist uiteindelijk of het dienstverband eindigt. Ervaren arbeidsrechtspecialisten helpen u bij deze rechtszaak. Wij stellen een verzoekschrift/verweerschrift op en vragen voor u een ontslagvergoeding.

Schadevergoeding bij ontslag: billijke vergoeding, transitievergoeding

Vraag over ontslagvergoeding? Bel 020-522 1999  

Vaak krijgt de ontslagen werkgever dan ook een transitievergoeding mee. Soms zelfs een billijke vergoeding.

De rechtskundig adviseurs verbonden aan ons advocatenkantoor geven u juridisch advies over ontbinding (ontslag) bij:

WS Advocaten in Amsterdam heeft jarenlange ervaring met ontslagzaken. Zowel bij de kantonrechter, als in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam en elders.

Ontslagvergunning UWV: ziekte, reorganisatie en boventalligheid

Het UWV ontslaat bij langdurige ziekte of economisch ontslag. Bijvoorbeeld bij overtolligheid of na een reorganisatie. Of bij een afvloeiingsregeling met een sociaal plan. Als het UWV een ontslagvergunning afgeeft, mag de werkgever het arbeidscontract opzeggen. Met de wettelijke opzegtermijn. U heeft dan recht op de wettelijke transitievergoeding. 

Onze juridisch specialisten kunnen voor u bezwaar indienen bij een ontslagvergunning wegens:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziekte);
 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen. Denk aan boventalligheid;
 • (gedeeltelijke) bedrijfssluiting of verval van de functie.

De meeste werkgevers ontslaan liever niet als ze ook met u een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten bij een arbeidsgeschil.

Vraag over vaststellingsovereenkomst? Bel 020-522 1999  

Procederen bij de rechter kost tijd en geld. Veel werkgever geven dan ook de voorkeur aan een ontslagregeling met wederzijds goedvinden (VSO). Vaak krijgt u dan minimaal een transitievergoeding of zelfs de kantonrechtersformule mee. Bel daarom onze deskundigen arbeidsrecht bij dreigend ontslag, of zodra u een ontslagvoorstel hebt gekregen.

Advocaat arbeidsrecht amsterdan voor werkgevers

Contact

Bel of mail een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor snel juridisch advies. Voor particulieren is toevoeging (pro deo), via verwijzing van het Juridisch Loket en rechtsbijstandsverzekering mogelijk.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding, billijke vergoeding en aanzegvergoeding

Veel rechtszaken gaan over ontslagvergoedingen. Een ontslagen werknemer heeft meestal recht op tenminste een transitievergoeding. En soms een hogere (billijke) schadevergoeding.

Vraag over schadevergoeding? Bel 020-522 1999  

Geeft een werkgever niet of te laat aan dat een tijdelijk contract eindigt? Dan moet de werkgever vaak een aanzegvergoeding betalen.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

1stpic

Juristen lossen problemen in het arbeidsrecht vaak op door ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ (vaststellingsovereenkomst of beëindigingsregeling). Dit is een ontslagregeling waarin alle ontslagafspraken staan. Onze juristen stellen zo’n vaststellingsovereenkomst voor u op, of onderhandelen over uw ontslagregeling:

 • einddatum en vrijstelling van werk
 • opzegtermijn en recht op WW
 • geheimhouding en concurrentiebeding of relatiebeding
 • uitbetalen openstaande vakantiedagen
 • (hoogte van de) ontslagvergoeding
 • vergoeding van advocaatkosten.

U krijgt een helder juridisch advies voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Bel 020-522 1999

Doorgaans betaalt de werkgever een vergoeding voor advocaatkosten.

Kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht

Heeft u een spoedeisend probleem? Een advocaat arbeidsrecht kan een kort geding (voorlopige voorziening) bij de kantonrechter aanspannen, bijvoorbeeld voor een voorlopige voorziening bij:

Advocaat arbeidsrecht voor juridisch advies en procedures

2ndpic

Problemen in het arbeidsrecht kunt u het beste voorkomen met duidelijke afspraken.

Advocaten arbeidsrecht helpen u bij het:

 • controleren en opstellen van arbeidscontracten, ziekteprotocollen en gedragsregels
 • opbouwen van een goed (ontslag)dossier.

Win uw rechtszaak met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Wij staan wij onze cliënten elke dag bij in ontslagzaken. Hieronder vindt u een aantal cases/rechtszaken van onze Amsterdamse specialist arbeidsrecht mr. Paul Snijders.

Contact met gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat

3rdpic

Advocaten arbeidsrecht voor juridisch advies bij ontslag en arbeidsconflict. Een ervaren arbeidsrechtadvocaat behandelt uw dossier. Bel of mail WS Advocaten voor een (spoed) afspraak met een deskundige jurist op ons advocatenkantoor.

U kunt parkeren nabij het advocatenbureau. Ook met openbaar vervoer (bus, trein, tram en metro; station RAI en Amstelstation) bent u snel bij het team van arbeidsrecht advocaten in Amsterdam.

Afspraak maken met een advocaat arbeidsrecht? Bel 020-522 1999  

 

 

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam