Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht en ontslag voor werkgevers en werknemers

Meteen hulp bij ontslag

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Het team van advocaat arbeidsrecht Amsterdam geeft direct juridisch advies bij ontslag en arbeidsconflict

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam is specialist in ontslagzaken en arbeidsgeschillen. WS Advocaten is op de hoogte van alle juridische ontwikkelingen op het gebied van arbeidszaken. Wij geven arbeidsrechtelijk advies aan werkgevers, werknemers, bestuurders en ondernemingsraden.

Advocaten voor juridisch advies over ontslag en arbeidsrecht

Advocatenkantoor WS Advocaten is gevestigd in Amsterdam Zuid. Wij zijn gespecialiseerd in:

Bel meteen een advocaat arbeidsrecht: 020-522 1999  

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam: uw specialist bij ontslag

Ontslag, bijvoorbeeld op staande voet, is ingrijpend. U dreigt door ontslag op staande voet of ontbinding uw baan te verliezen en kunt misschien geen WW-uitkering van het UWV krijgen. Ons team van gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten weet gelukkig alles van ontslag af. Wij kunnen u helpen en het beste inschatten wat uw rechten en plichten zijn bij:

Hulp van een advocatenkantoor bij het aanvechten van ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de uiterste disciplinaire maatregel in het ontslagrecht. U raakt meteen uw baan kwijt zonder opzegtermijn. Het UWV zal geen WW- uitkering afgeven. Opzegging mag daarom alleen bij ernstige gevallen zoals bij fraude, verduistering, diefstal of geweld op het werk.

Op staande voet ontslagen? Schakel een deskundige arbeidsrecht in

Onze experts controleren of u rechtsgeldig bent ontslagen en of u wellicht toch recht heeft op een ontslagvergoeding.

Vaak is ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Onze ontslagadvocaten starten dan een procedure waarin we het ontslag aanvechten (vernietigen). Wij eisen dan voor u achterstallig loon of een billijke schadevergoeding bij de rechter. Vaak kunnen wij ontslag voor u nog terugdraaien. Of voor u onderhandelen en een gunstig compromis (vaststellingsovereenkomst) sluiten met de werkgever. Daardoor krijgt u alsnog uw salaris en recht op een WW-uitkering.

Naar de rechter in Amsterdam: ontbinding arbeidscontract

Stel dat er sprake is van verwijtbaar gedrag. Of disfunctioneren, een verbetertraject, een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever kan aan de kantonrechter vragen om u te ontslaan door het contract te ontbinden. Dat mag alleen op bepaalde ontslaggronden en met een goed ontslagdossier. De rechter beslist of het dienstverband eindigt. Onze arbeidsrechtspecialisten helpen u bij deze rechtszaak. Wij stellen een verweerschrift op en vragen voor u bijvoorbeeld een ontslagvergoeding.

Schadevergoeding bij ontslag

Vaak krijgt de ontslagen werkgever dan ook een transitievergoeding mee. Soms zelfs een billijke vergoeding.

De rechtskundig adviseurs verbonden aan ons advocatenkantoor geven u juridisch advies over ontbinding bij:

WS Advocaten in Amsterdam heeft jarenlange ervaring met ontslagzaken. Zowel bij de kantonrechter, als in hoger beroep bij het gerechtshof.

Ontslagvergunning UWV: ziekte, reorganisatie en boventalligheid

Het UWV ontslaat bij langdurige ziekte of economisch ontslag. Bijvoorbeeld bij overtolligheid na een reorganisatie. Of bij een afvloeiïngsregeling met een sociaal plan. Als het UWV een ontslagvergunning afgeeft, mag de werkgever het arbeidscontract opzeggen. Met de wettelijke opzegtermijn.

Onze juridisch specialisten kunnen voor u bezwaar maken bij een ontslagvergunning wegens:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziekte);
 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen. Denk aan boventalligheid;
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting of verval van functie.

De meeste werkgevers ontslaan liever niet als ze ook een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten bij een arbeidsgeschil

Procederen bij de rechter kost tijd en geld. Veel werkgever geven dan ook de voorkeur aan een ontslagregeling met wederzijds goedvinden. Vaak krijgt u dan een transitievergoeding of zelfs de kantonrechtersformule mee. Bel daarom onze deskundigen bij dreigend ontslag, of zodra u een ontslagvoorstel hebt gekregen.

Advocaat arbeidsrecht amsterdan voor werkgevers

Contact

Bel of mail een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor snel juridisch advies. Voor particulieren is toevoeging (pro deo), via verwijzing van het Juridisch Loket en rechtsbijstandsverzekering mogelijk.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding, billijke vergoeding en aanzegvergoeding

Veel rechtszaken gaan over ontslagvergoedingen. Een ontslagen werknemer heeft vaak recht op een transitievergoeding. En soms een billijke schadevergoeding.

Geeft een werkgever te laat aan dat een tijdelijk contract eindigt? Dan moet hij vaak een aanzegvergoeding betalen.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

1stpic

Juristen lossen problemen in het arbeidsrecht vaak op door ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ (vaststellingsovereenkomst of beëindigingsregeling). Dit is een ontslagregeling waarin alle ontslagafspraken staan. Onze juristen stellen zo’n vaststellingsovereenkomst op, of onderhandelen over uw ontslagregeling:

 • einddatum en vrijstelling van werk
 • opzegtermijn en recht op WW
 • geheimhouding en concurrentiebeding of relatiebeding
 • openstaande vakantiedagen
 • (hoogte van de) ontslagvergoeding
 • vergoeding van advocaatkosten.

U krijgt een helder juridisch advies voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent

Doorgaans betaalt de werkgever een vergoeding voor onze kosten.

Kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht

Heeft u een spoedeisend probleem? Een advocaat arbeidsrecht kan een kort geding (voorlopige voorziening) bij de kantonrechter aanspannen, bijvoorbeeld voor een voorlopige voorziening bij:

Advocaat arbeidsrecht voor juridisch advies en procedures

2ndpic

Problemen in het arbeidsrecht kunt u het beste voorkomen met duidelijke afspraken.

Advocaten arbeidsrecht helpen u bij het:

 • controleren en opstellen van arbeidscontracten, ziekteprotocollen en gedragsregels
 • opbouwen van een goed (ontslag)dossier.

Win uw rechtszaak met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Wij staan wij onze cliënten elke dag bij in ontslagzaken. Hieronder vindt u een aantal rechtszaken van onze Amsterdamse specialist arbeidsrecht mr. Paul Snijders.

Contact met gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat

3rdpic

Advocaten arbeidsrecht voor juridisch advies bij ontslag en arbeidsconflict. Een ervaren arbeidsrechtadvocaat behandelt uw dossier. Bel of mail voor een (spoed) afspraak met een deskundige jurist op ons advocatenkantoor.

U kunt parkeren nabij het advocatenbureau. Ook met openbaar vervoer (bus, trein, tram en metro; station RAI en Amstelstation) bent u snel bij het team van arbeidsrecht advocaten in Amsterdam.

 

 

 

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam