Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam

Advies voor werkgevers en werknemers

Meteen hulp bij arbeidsrecht en ontslag

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: direct juridisch advies bij arbeidsconflict en ontslag

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam is specialist in arbeids- en ontslagzaken. Daarom zijn wij op de hoogte van alle recente juridische ontwikkelingen. Wij geven arbeidsrechtelijk advies aan werkgevers, werknemers, bestuurders en ondernemingsraden.

Advocaat voor juridisch advies over arbeidsrecht en ontslagrecht

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam is specialist in:

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam: uw specialist bij ontslag

Ontslag geven of krijgen is ingrijpend. U dreigt uw baan te verliezen en moet een werkloosheidsuitkering bij het UWV aanvragen. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat adviseert u bij:

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de ernstigste disciplinaire maatregel in het ontslagrecht. Het UWV zal geen WW uitkering toekennen bij ernstige gevallen als fraude, diefstal of geweld op het werk.

Bent u op staande voet ontslagen? Schakel dan meteen een deskundige arbeidsrecht in. Deze controleert of het ontslag rechtsgeldig is en of u recht heeft op een ontslagvergoeding.

Als nodig starten onze ontslagadvocaten een procedure om ontslag aan te vechten (vernietigen). Wij eisen dan achterstallig loon of een billijke vergoeding. Soms is alsnog een compromis (vaststellingsovereenkomst) mogelijk zodat u toch recht heeft op een WW-uitkering.

Ontbinding arbeidscontract kantonrechter

Bij verwijtbaar gedrag, disfunctioneren na een verbetertraject, of een verstoorde verhouding kan een werkgever de kantonrechter vragen om het arbeidscontract te ontbinden. Dat kan met een goede ontslaggrond en een ontslagdossier. Een arbeidsrecht specialist kan u helpen met deze procedure. De rechter bepaalt dan of er een einde komt aan het dienstverband.

Vaak krijgt de ontslagen werkgever een transitievergoeding mee, of een billijke vergoeding. Onze rechtskundig adviseurs geven advies over ontbinding wegens:

 • disfunctioneren (niet geschikt voor de functie ondanks verbetertraject);
 • regelmatige afwezigheid wegens ziekte;
 • (ernstig) verwijtbaar handelen;
 • weigering om te werken wegens gewetensbezwaar;
 • verstoorde arbeidsrelatie
 • overige redenen;
 • per 1 januari 2020 mag een werkgever bepaalde ontslaggronden bij elkaar optellen.

WS Advocaten in Amsterdam heeft jarenlange ervaring met ontslagprocedures bij de kantonrechter en het gerechtshof.

Ontslagvergunning UWV: ziekte, reorganisatie en boventalligheid

Het UWV beslist bij langdurige ziekte en economisch ontslag. Bijvoorbeeld bij overtolligheid wegens een reorganisatie of afvloeiingsregeling met een sociaal plan. Als het UWV een vergunning om te ontslaan afgeeft, mag de werkgever het arbeidscontract opzeggen, met een opzegtermijn.

Onze juridisch specialisten kunnen u bijstaan in geval van:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziekte)
 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen, zoals boventalligheid
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting of verval van functie.

Veel werkgevers geven de voorkeur aan een vaststellingsovereenkomst in plaats van een ontslagzaak. Bel daarom onze deskundigen bij dreigend ontslag of zodra u een ontslagvoorstel hebt ontvangen.

paulpic

Contact

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding, billijke vergoeding en aanzegvergoeding

Als advocatenkantoor adviseren en procederen wij over ontslagvergoedingen. Een ontslagen werknemer heeft vaak recht op een transitievergoeding. De kantonrechter als arbeidsrechter kan de werkgever een billijke vergoeding opleggen als het ontslag niet terecht is. Deze billijke schadevergoeding is een compensatie voor de gevolgen van ontslag.De kantonrechter mag een arbeidscontract ook ontbinden door ontslaggronden te combineren. In dat geval kan de kantonrechter een werkgever een extra vergoeding opleggen. Laat de werkgever te laat weten dat een tijdelijk contract eindigt, dan heeft de werkgever recht op een aanzegvergoeding.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

1stpic

Veel geschillen eindigen in ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst of beëindigingsregeling). Onze juristen stellen vaststellingsovereenkomsten op, of adviseren en onderhandelen over een ontslagregeling:

 • risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • einddatum en vrijstelling van werk
 • opzegtermijn en recht op WW
 • geheimhouding en concurrentiebeding of relatiebeding
 • uitbetalen openstaande vakantiedagen
 • (hoogte van de) ontslagvergoeding
 • vergoeding van advocaatkosten
 • ontslag en ziekte.

Vraag om juridisch advies voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent. Doorgaans vergoedt de werkgever de kosten.

Kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht

In spoedeisende gevallen kan een advocaat arbeidsrecht een kort geding (voorlopige voorziening) bij de kantonrechter aanspannen, bijvoorbeeld bij:

Advocaat arbeidsrecht voor juridisch advies en procedures

2ndpic

Problemen in het arbeidsrecht kunt u het beste voorkomen. Onze experts staan u bij met een goed dossier en duidelijke argumenten.

Onze advocaten arbeidsrecht kunnen u helpen bij het:

 • controleren en opstellen van arbeidscontracten, ziekteprotocollen en gedragsregels
 • opbouwen van een goed (ontslag)dossier.

Gewonnen zaken met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Wij staan wij onze cliënten dagelijks bij in ontslagzaken. Ter illustratie een aantal op Rechtspraak.nl gepubliceerde arbeidszaken waarin cliënten met succes zijn bijgestaan door onze specialist arbeidsrecht mr. Paul Snijders.

Contact met gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

3rdpic

Als advocaten arbeidsrecht Amsterdam geven wij juridisch advies over arbeidsconflicten en ontslag. U krijgt bij ons een ervaren arbeidsrecht advocaat aan de lijn. Een (spoed) afspraak is altijd mogelijk.

Parkeren bij ons is mogelijk. Tevens zijn wij per openbaar vervoer (bus, trein, tram en metro) uitstekend bereikbaar, via station RAI en het Amstelstation.

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam