Advocaat bij ontslag op staande voet in Amsterdam

Ontslag op staande voet in Amsterdam advocaat jurist

Ontslag op staande voet in Amsterdam of elders heeft grote gevolgen. U lijdt schade als u uw baan kwijt bent. Een advocaat die specialist ontslagrecht is, kan u echter helpen bij ontslag. Misschien kan het ontslag op staande voet na een goed gesprek of een waarschuwing teruggedraaid worden. Of de advocaat arbeidsrecht kan alsnog een goede ontslagregeling treffen met uw werkgever. Door een nette ontslagovereenkomst. Of u wilt een rechtszaak voeren bij de kantonrechter om het onterechte ontslag aan te vechten en te laten vernietigen. Dan kunt u de kantonrechter ook om schadevergoeding vragen.

Rechten en plichten bij ontslag

In alle gevallen geeft de specialist van advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam u juridisch advies en bijstand. U moet dan wel snel handelen, want er gelden bij onverwijlde opzegging korte termijnen.

Geen recht op WW bij ontslag op staande voet

Er zijn veel regels voor de vraag of ontslag op staande voet geldig is. Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst immers zonder rechter of  UWV en u krijgt ook geen WW uitkering.  Wat zijn uw rechten en plichten bij -dreigend- ontslag of als u ontslag op staande voet heeft gekregen?

Ontslag op staande voet bij een dringende reden

Een werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Ontslag op staande voet kan alleen wegens een dringende reden. Volgens de wet (artikel 7:678 lid 1 BW) is een dringende reden:

  • daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer,
  • zodanig dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet hoeft te laten voortduren.

Onmiddellijk ontslag

Het gedag van de werknemer moet kort gezegd zo ernstig zijn dat een werkgever een medewerker direct (onverwijld) mag ontslaan. Natuurlijk kan dat alleen in extreme gevallen. De volgende voorbeelden van wangedrag leveren vaak een ontslag op staande voet op:

Diefstal, verduistering en grensoverschrijdend gedrag

Er zijn talloze redenen van wangedrag waardoor iemand ontslagen kan worden. Meestal gaat het om verduistering van geld of eigendommen, of ander grensoverschrijdend gedrag. Vooral personeel dat vaak geld en goederen in handen krijgt, zoals bij supermarkten als Albert Heijn of grote werkgevers zoals de KLM, loopt gevaar bij diefstal onmiddellijk te worden ontslagen. Ook al gaat hem om een klein bedrag, of zelfs het eten van een cashewnoot. Dat is in de rechtspraak in ontslagzaken beslist.

Onverwijld medegedeelde ontslagreden

Wat de ontslagreden ook is, een werkgever moet dit zo snel mogelijk aan de werknemer mededelen, en aangeven wat de ontslagredenen is. Soms mag het echter wat langer duren, bijvoorbeeld bij:

  • noodzakelijk onderzoek,
  • verzamelen van bewijsmateriaal,
  • inwinnen van advies bij een advocaat.

Vaak stelt de werkgever daarom iemand eerst op non actief. Dat is meestal toegestaan. Als alles duidelijk is volgt dan ontslag.

Ontslag op staande voet aanvechten

Een advocaat arbeidsrecht kan binnen 2 maanden bij de kantonrechter het ontslag aanvechten. De rechter moet dan op verzoek van de ontslagadvocaat beslissen of de opzegging rechtsgeldig is. Daarbij kijkt de rechter o.a. naar:

  • is het ontslag snel genoeg gegeven?
  • hoe ernstiger het verwijt, hoe eerder ontslag;
  • hoe langer in dienst zonder problemen, hoe groter de kans dat de opzegging nietig is;
  • zijn er waarschuwingen gegeven of is er een vlekkeloos arbeidsverleden?
  • persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd en de gevolgen voor u als u ontslagen bent tellen ook mee.

Wedertewerkstelling en achterstallig loon

Vernietigt de rechter het ontslag, dan moet de werkgever de ontslagen medewerker weer te werk stellen. Vaak op last van een dwangsom. En het achterstallige loon betalen met de wettelijke verhoging, die kan oplopen tot 50%. De medewerker kan echter ook vragen om schadevergoeding in plaats van zijn baan en salaris. Dat heet een billijke vergoeding.

Ontslagvergoeding

Ook kan de ontslagen medewerker dan aanspraak maken op een opzeggingsvergoeding en de wettelijke transitievergoeding.

Ontslag op staande voet laten vernietigen door een advocaat in Amsterdam

Lang niet in alle gevallen is ontslag dus definitief. Daarom kunt u het beste een afspraak maken met advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam. Onze ervaren advocaten en arbeidsrechtjuristen kunnen het ontslag beoordelen en het onterechte ontslag voor u aanvechten. Zo kunt u weer in dienst komen of achterstallig salaris betaald krijgen. Of u maakt zoals gezegd aanspraak op een billijke ontslagvergoeding en de transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden

In bepaalde gevallen krijgt de ontslagen werknemer alsnog recht op WW, bijvoorbeeld bij een goede vaststellingsovereenkomst. Dat kan als werkgever en werknemer toch nog een schikking met wederzijds goedvinden kunnen treffen.

Wat u ook wilt, zorg dat u er snel bij bent als u wordt ontlagen, zodat onze ontslagspecialisten in Amsterdam u het beste verder kunnen helpen.


Contact met advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet in Amsterdam

Advocaat Ontslag staande voet Amsterdam centrum arbeidsrecht ontslagrecht advocaat

Hulp nodig bij ontslag? Bij ontslag op staande voet kan onze advocaat ontslagrecht u terzijde staan, een (spoed)procedure beginnen, verweer voeren of onderhandelingen starten. Neem daarom als u vragen heeft over (dreigend) ontslag op staande voet contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam