Advocaat bij ontslag op staande voet in Amsterdam

Ontslag op staande voet in Amsterdam advocaat jurist

Ontslag op staande voet in Amsterdam of elders krijgen heeft grote gevolgen. Een advocaat die specialist ontslagrecht is, kan u helpen bij ontslag. Misschien kan het ontslag na een gesprek teruggedraaid worden, of kan de advocaat arbeidsrecht alsnog een goede ontslagregeling treffen met uw werkgever. Of u wilt een procedure voeren bij de kantonrechter om onterecht ontslag aan te vechten. In alle gevallen geeft de specialist van WS Advocaten Amsterdam u juridisch advies en bijstand. U moet dan wel snel handelen, want er gelden bij opzegging korte termijnen.

Er zijn veel regels voor de vraag of ontslag op staande voet geldig is. Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst immers zonder rechter of  UWV en u krijgt ook geen WW uitkering.  Wat zijn uw rechten en plichten bij -dreigend- ontslag of als u ontslag op staande voet heeft gekregen?

Ontslag op staande voet bij een dringende reden

Ontslag op staande voet kan alleen wegens een dringende reden. Volgens de wet (artikel 7:678 lid 1 BW) is een dringende reden:

  • daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer,
  • zodanig dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet hoeft te laten voortduren.

Het gedag van de werknemer moet kort gezegd zo ernstig zijn dat een werkgever een medewerker direct mag ontslaan. De volgende voorbeelden van wangedrag leveren vaak een ontslag op staande voet op:

Diefstal, verduistering en geweld op het werk

Er zijn talloze redenen waardoor iemand ontslagen kan worden. Meestal gaat het om verduistering van geld of eigendommen. Vooral personeel dat vaak geld en goederen in handen krijgt, zoals bij Albert Heijn of de KLM, loopt gevaar bij diefstal onmiddellijk te worden ontslagen.

Onverwijld medegedeelde ontslagreden

Wat de ontslagreden ook is, een werkgever moet dit zo snel mogelijk aan de werknemer mededelen, en aangeven wat de ontslagredenen is. Soms mag het echter wat langer duren, bijvoorbeeld bij:

  • noodzakelijk onderzoek,
  • verzamelen van bewijsmateriaal,
  • inwinnen van advies bij een advocaat

Vaak stelt de werkgever iemand eerst op non actief. Dat is meestal toegestaan.

Ontslag op staande voet aanvechten

Een advocaat arbeidsrecht kan binnen 2 maanden bij de kantonrechter ontslag aanvechten. De rechter moet op verzoek van de ontslagadvocaat beslissen of de opzegging rechtsgeldig is. Daarbij kijkt de rechter o.a. naar:

  • hoe ernstiger het verwijt, hoe eerder ontslag;
  • hoe langer in dienst zonder problemen, hoe groter de kans dat de opzegging nietig is;
  • zijn er waarschuwingen gegeven of is er een vlekkeloos arbeidsverleden?
  • persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd en de gevolgen voor u als u ontslagen bent tellen ook mee.

Ontslag op staande voet laten vernietigen door een advocaat in Amsterdam

Lang niet in alle gevallen is ontslag dus definitief. Daarom kunt u het beste een afspraak maken met advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam. Onze ervaren advocaten en arbeidsrechtjuristen kunnen het ontslag beoordelen en als nodig het ontslag aanvechten. Zo kunt u weer in dienst komen of achterstallig salaris betaald krijgen. Of u maakt aanspraak op een billijke ontslagvergoeding en de transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden

In bepaalde gevallen krijgt de werknemer alsnog recht op WW, bijvoorbeeld bij een goede vaststellingsovereenkomst. Dat kan als werkgever en werknemer toch nog een schikking met wederzijds goedvinden bereiken.

Wat u ook wilt, zorg dat u er snel bij bent, zodat onze ontslagspecialisten in Amsterdam u het beste kunnen helpen.


Contact met advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet in Amsterdam

Advocaat Ontslag staande voet Amsterdam centrum arbeidsrecht ontslagrecht advocaat

Hulp nodig bij ontslag? Bij ontslag op staande voet kan onze advocaat ontslagrecht u terzijde staan, een (spoed)procedure beginnen, verweer voeren of onderhandelingen starten. Neem daarom als u vragen heeft over (dreigend) ontslag op staande voet contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam