advocaat werkgever arbeidsrecht amsterdam
Advocaat werkgever Amsterdam

Zoekt u als werkgever een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht in Amsterdam? Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam adviseren al 20 jaar werkgevers. Arbeidszaken en de regels over arbeidsrecht kunnen behoorlijk complex zijn. Bovendien verandert het arbeidsrecht razendsnel, door nieuwe wetgeving en rechtspraak. Daarom zijn onze juristen arbeidsrecht op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Neem als bedrijf of ondernemer contact op met onze advocaten in Amsterdam voor al uw vragen over arbeidsrecht.

Advocaat werkgever Amsterdam: specialist in arbeidsconflict

Geen enkele werkgever zit te wachten op ‘gedoe’ met personeel. Toch is ingrijpen als onderneming in de arbeidsverhouding van tijd tot tijd geboden. Controleren of het arbeidscontract goed wordt nageleefd, een ontslagdossier opbouwen, afspraken duidelijk vastleggen, of een waarschuwing doen uitgaan. Soms is een loonstop of ontslag de uiterste mogelijkheid. Onze advocaten arbeidsrecht gaan nauwkeurig na wat de kansen van een werkgever zijn bij ontslag en andere disciplinaire maatregelen. Hoe eerder een werkgever ons voor juridisch advies inschakelt, hoe meer wij als advocaat arbeidsrecht voor een werkgever kunnen betekenen.

Advocaat werkgever Amsterdam voor procederen in het arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaten van WS Advocaten procederen sinds 1997 voor werkgevers bij de kantonrechter en het gerechtshof over alle soorten ontslag en alle andere arbeidsrechtelijke kwesties. Als nodig tot aan de Hoge Raad. Met onze jarenlange proceservaring kunnen wij uw kansen in het arbeidsrecht goed inschatten.

Afwegingen maken en altijd in het belang van uw onderneming meedenken. Onze advocaten zijn immers  ook zelfstandig ondernemer. Kiezen tussen een ontslagprocedure, overplaatsing of een verbetertraject? Ontslag op staande voet of toch maar een vaststellingsovereenkomst sluiten? Wij adviseren u als advocaat graag over ontslag of een alternatief daarvoor.

Professionals in het arbeidsrecht

  • Laat u zich bij ontslag adviseren door een professional in het arbeidsrecht. Wij kunnen u wijzen op de mogelijkheden en risico’s.
  • De ervaring leert dat onze cliënten het prettig vinden om regelmatig met onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam af te stemmen. Zo kunnen wij de juridische kosten beperken en alleen voor werkgevers optreden als het echt nodig is.

Werkgevers adviseren en begeleiden

Onze specialiteit stopt niet bij ontslag. Onze advocaat arbeidsrecht adviseert en begeleidt werkgevers bij het opstellen en beoordelen van:

  • arbeidscontracten
  • verzuimvoorschriften
  • postcontractuele bedingen (relatiebeding)
  • protocollen
  • non-concurrentiebeding.
advocaat arbeidsrecht amsterdam werkgever

020 5221999

Onze ervaren arbeidsrecht advocaat in Amsterdam adviseert u als werkgever graag bij al uw vragen over het arbeidsrecht en ontslag. Wij onderhouden direct contact met u en hanteren marktconforme tarieven.

Advocaat werkgever Amsterdam | Hulp bij arbeidscontract, arbeidsconflict, ziekte | Ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht | Specialist ontslag.

Contact advocaat arbeidsrecht in Amsterdam